Thermowood

, Thermowood
 • % 100 Doğal
 • İnsan ve hayvan sağlığına zararsız
 • Kimyasallardan arınmış
 • Çevre dostu ve geri dönüşümlü
 • Dengeli düşük nem oranı
 • Azaltılmış su emme oranı
 • Çalışması minimuma indirilmiş
 • Kaşıklama ve çekme eğilimleri minimize edilmiştir.
 • 25 yıllık dayanım süresi
 • Mantarlanmaya karşı yüksek dayanım süresi
 • Reçine ve diğer ekstraktif maddelerden arınmış
 • Her türlü hava koşuluna dayanıklılığı arttırılmış

Thermowood; Ahşabın yüksek derecede ısı (185°C ve 212 °C) ve su buharıyla termal modifiye edilmesi işlemidir. Bu işlem; ahşabın cins, kalınlık ve başlangıç rutubeti gibi bazı değişkenler dikkate alınarak, 48-96 saatleri arasında uygulanmaktadır.
Thermowood işlemi üç safhadan oluşmaktadır. Bunlar; kurutma, Thermowood ve kondisyonlama safhalarıdır. Bu işlem, ahşabın ömrünü kısaltan olumsuzlukların çoğunu minimize etmekte ve ortadan kaldırmaktadır.
Ahşaba uygulanan Thermowood işlemi neticesinde ahşabın doğal yapısında bulunan ve ahşabın kullanım ömrünü kısaltan ekstra maddeler (glikoz, sitrik asit, reçine vb.) ahşaptan atılır ve kalan kısım kristalize edilir. Bu işlem ahşabın fiziksel özelliklerinin iyileşmesini, dayanım süresinin uzamasını ve mükemmel bir renk almasını sağlar.
Ahşabın nem oranının düşmesi ve bağıl suyun ahşaptan uzaklaşması sonucu ahşap stabil hale gelir.
Thermowood işlemi uygulanacak ahşap kalitesi çok önemlidir. Thermowood üretiminde kullanılacak olan ahşabın ormandan çıkmasından itibaren kontrol edilerek, ahşabın budak yapısı, lif yapısı, ağacın yaşı, rutubeti ve termal modifikasyona uygunluğu kontrol edilmektedir.
Prensipte her ağaç türüne modifikasyon işlemi yapılabildiği halde genel olarak termal modifikasyon uyguladığımız ağaç türleri; Çam, Ladin, Dişbudak, Meşe, Kayın ve İroko’dur.
 • %100 dogal kimyasallardan arınmış.
 • Çevre dostu ve geri dönüşümlüdür.
 • Nem oranı minimize edilmiştir.
 • Stabilitesi arttırılmıştır.
 • Su emme oranı azaltılmıştır.
 • Isı iletkenliği minimize edilmiştir.
 • Renk dağılımı homojendir.
 • Mantarlanmaya karşı yüksek dayanım süresi.
 • Reçineden arındırılmıştır.
 • Her türlü hava koşullarına karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.

THERMOWOOD® METODU

Thermowood metodu uluslar arası Thermowood Birliği üyelerine izinlidir.Thermowood metodu üç ana safhaya ayrılır.

Isı artışı ve yüksek ısıda kurutma

Isı ve buhar kullanılarak fırın sıcaklığı hızlı bir şekilde 100 °C’ye çıkarılır. Sonra, kurutmanın yer aldığı yüksek sıcaklık süresi boyunca ısı muntazam bir şekilde 130 °C’ye yükseltilir ve ahşaptaki nem içeriği yaklaşık 0 a düşer.

Isıl işlem

Yüksek sıcaklık kurutması oluşur oluşmaz ,fırın içerisindeki sıcaklık 185 °C ve 215 °C arasına arttırılır. Hedeflenen seviyeye ulaşıldığında ,son kullanım uygulamasına bağlı olarak sıcaklık 2-3 saat sürekli sabit kalır.

 

Üretim Metodu Grafiği

Soğutma ve kondisyonlama

Son bölümde, su spreyi sistemi kullanılarak ahşabın ısısı 50 °C – 60 °C ye düşürülür ve ahşabın nemi % 4-6 ya ulaşıncaya kadar devam edilir.

Isı arttırıldığında veya azaltıldığında, dış ve iç yüzey çatlamalarını önlemek ve kontrol etmek için özel bir uyum yolu kullanılır. Uyum değerleri ağaç türleri ve ebatlarına ( genişlik, kalınlık ) göre düzenlenir.

Hammadde taze kesilmiş ( yaş ) veya fırın kurusu ağaç olabilir. Eğer uygulama taze kesilmiş ağaçla başlarsa ağaç çok yüksek ısıda kurutma yöntemiyle kurutulabilir. Bu işlem her ağaç türüne en iyi şekilde uygulanmalıdır.


THERMOWOOD® ISIL İŞLEM SINIFLARI

Thermowood Thermo S ve Thermo D olmak üzere iki standart işlem sınıfına sahiptir.

Thermo-S (Stabilite 180°C)

Thermo-S deki “S” harfi kararlılık, sağlamlık anlamına gelir. Stabilite, bu ısıl işlem sınıfındaki ürünlerin son kullanıcı uygulamalarında anahtar özelliktir. Thermo-S sınıfında ısıl işlem görmüş ahşabın nemden dolayı şişme ve çekme ortalaması %6-8 dir.Thermo-S sınıfı Thermowood EN 113 standartlarına göre nisbeten dayanıklı olarak sınıflandırılır.Çürümeye karşı doğal direnci “SINIF 3¨ gereksinimlerini karşılar.

Thermo-S sınıfı kerestenin tavsiye edilen son kullanım alanları:
Thermo-S Yumuşak Ağaç
 • Yapı malzemeleri
 • Kuru ortamlardaki döşemecilik
 • Mobilya
 • Bahçe Mobilyası
 • Sauna Bankları
 • Kapı ve pencere malzemeleri
 • Dış Cephe Kaplamaları
Thermo-S Sert Ağaç
 • Döşemecilik
 • Mobilya
 • Zemin kaplama
 • Sauna yapıları
 • Bahçe mobilyası

Thermo-D (Dayanıklılık 212°C)

Thermo-D deki “D” harfi dayanıklılık anlamına gelir. Dayanıklılık, bu ısıl işlem sınıfındaki ürünlerin son kullanıcı uygulamalarında anahtar özelliktir. Thermo-D sınıfı ısıl işlem görmüş ahşabın neme bağlı yüzeysel çekme ve şişme ortalaması %5-6 dır. Thermo-D sınıfı Thermowood EN- 113 standardına göre dayanıklı olarak gruplandırılır. Çürümelere karşı doğal direnci “SINIF 1¨ ihtiyaçlarını karşılar.

Thermo-D sınıfı kerestenin tavsiye edilen son kullanım alanları:
Thermo-D Yumuşak Ağaç
 • Dış Cephe Kaplama
 • İç ve Dış Kapı
 • Kapı pencere kafesi, panjur
 • Çevresel yapılar
 • Sauna ve banyo mobilyası
 • Zemin Döşeme
 • Bahçe mobilyası
Thermo-D Sert Ağaç
 • Dış Cephe Kaplamaları
 • Dış Mekan Zemin Kaplamaları
 • Bahçe Mobilyası
 • Yer Kaplamaları ( Parke )
 • Bahçe Mobilyaları

THERMOWOOD METODUNUN AHŞABIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ISIL İŞLEM SINIFLARIYLA ÖZETİ

Yumuşak Ağaçlar (Çam ve Ladin)

Thermo-S Thermo-D
Uygulama Sıcaklığı 180 °C 212 °C
Hava Mukavemeti + ++
Boyutsal Kararlılık + ++
Eğilme Mukavemeti değişme yok
Renk Kararması + + +

Sert Ağaçlar ( Iroko, Dişbudak, Meşe, Kayın)

Thermo-S Thermo-D
Uygulama Sıcaklığı 180 °C 212 °C
Hava Mukavemeti değişme yok ++
Boyutsal Kararlılık + ++
Eğilme Mukavemeti değişme yok
Renk Kararması + ++